Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn...

3*. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

Hướng dẫn.

Phương trình phản ứng hóa học :

        CH4   +     2O2       ->     CO2       +    2H2O.

Lượng khí metan nguyên chất là :

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít.

Thể tích khí CH4 là : V = 1000(100% - 2%) = 980 (lít).

Thể tích khí oxi cần dùng là :

        \(V_{O_{2}}=\frac{2.22,4.980}{22,4}\) = 1960 (lít).