Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

4 . 5 x 6 – 7 =

Theo em, bạn đó đã tính giá trị biểu thức nào?

Hướng dẫn giải:

Bạn đó sẽ nhận giá trị của biểu thức:

           4,5 x 6 – 7