Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta.

Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân như cho nhiều sản vật (nhất là gỗ), điều hòa khí hậu, che phủ đất, hạn chế nước mưa tràn về đột ngột…