Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo

Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải:

Số vải để may quần là:

    345 x 40 : 100 =138 (m)

Số vải để may áo là:

   345 – 138 = 207 (m)

                 Đáp số: 207m vải