Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho biết điện hóa trị

3. Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

LỜI GIẢI:

Cs = 1+      ;    Cl = 1-               ;           Na = 1+  ;   O = 2- ;

    Ba = 2+  ;    O = 2-              ;           Al = 3+     ;  O = 2-

a