Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong:

              120 : 0,5 = 240 (giờ)

                                               Đáp số: 240 giờ