Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 hãy cho biết: Dọc theo kinh tuyến 800Đ từ bắc xuống nam có những thảm thực vật và nhóm đất nào?

Bài 3. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 hãy cho biết: Dọc theo kinh tuyến 800Đ từ bắc xuống nam có những thảm thực vật và nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nào? Phân bố ở phạm vi những vĩ tuyến nào?

Lời giải:

Đới khí hậu

Vĩ tuyến

Thảm thực vật

Nhóm đất

Đới lạnh

650 - 700

 - Đài nguyên

 - Đài nguyên

 

570 - 650

 - Rừng là kim

 - Rừng là kim

 

550 - 570

 - Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới

 - Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới

 

300 - 550

 - THoả nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao

- Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao 

 

370 – 380

470 - 490

 - Hoang mạc, bán hoang mạc

 - Đất hoang mạc, bán hoang mạc.

 

280 - 300

 - Rừng lá kim

 - Đất đỏ vàng cận nhiệt đới

 Đới nóng

50 – 280

 - Rừng nhiệt đới, xích đạo

 - Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới