Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m,

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng \(\frac{2}{5}\) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

24  x \(\frac{2}{5}\) = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

                                Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2)