Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

3. Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Hướng dẫn giải:

a) Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

b) Tính chất của khối lượng:

+ Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật

+ Khối lượng có tính chất cộng