Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

3. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: A