Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Dựa vào hình 16.4 và kiến thức đã học, hãy cho biết:

Bài 3. Dựa vào hình 16.4 và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ấm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô ? Tại sao ?
- Ờ vùng ôn đới bờ đại dương nào có khí hậu lạnh. ít mưa. bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều ?

Lời giải:

- Ở vùng chí tuyến, bờ đông của lục địa có khí hậu ẩm mưa nhiều, do ảnh hưởng của dòng biển nóng, bờ Tây của lục đại có khí hậu khô, do ảnh hưởng của dòng biển lạnh.
- Ở vùng ôn đới, bờ tây đại dương có khí hậu lạnh, ít mưa; bờ tây lục địa có khí hậu ấm áp, mưa nhiều.