Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

GỢI Ý LÀM BÀI

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.