Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m.

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Hướng dẫn giải:

 Chu vi vườn cây là: 

        (15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây là: 

       15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 (m) và 131,208 (m2)