Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao nói : Ngày 30 - 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

Tại sao nói : Ngày 30 - 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

GỢI Ý LÀM BÀI

30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta không chỉ vì nó là mốc đánh dấu chiến thắng hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược mà hơn hết, nó là mốc thời gian chấm dứt hơn một thế kỉ bị phương Tây xâm lược. Nước ta được độc lập, tự do hoàn toàn, đất nước được thu về một mối. Từ đây, nước ta đã bước sang một trang sử mới - kỉ nguyên của độc lập, tự do.