Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác ABC

3. Cho tam giác ABC với \(\widehat{A}\) =  1000  ,     \(\widehat{B}\)  = 400

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác.

b) Tam giác ABC la tam giác gì

Hướng dẫn:

a) Tam giác ABC có \(\widehat{A}\) =  1000  ,     \(\widehat{B}\)  = 40

Cạnh lớn nhất của tam giác ABC là BC vì BC đối diện với góc A và góc \(\widehat{A}\) =  100> 90nên góc A là góc tù

b) Tam giác ABC là tam giác tù