Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

Bài 3. Peptit là gì ? Liên kết peptit là gì ? có bao nhiêu liên kết peptit trong một tripeptit ?

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viết tắt là Phe).

Hướng dẫn giải:

Công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin:

    Gly-Ala-Phe

       Ala-Gly-Phe

  Ala-Phe-Gly

  Gly-Phe-Ala

    Phe-Gly-Ala      Phe-Ala-Gly.