Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Quan sát hình 15.4 và 15.5 trong SGK, hãy phân tích để thấy sự hợp lí trong việc phân bố khu dân cư.

Bài 3. Quan sát hình 15.4 và 15.5 trong SGK, hãy phân tích để thấy sự hợp lí trong việc phân bố khu dân cư.
Trả lời:
Hình 15.4 : Cảng Đuy-xbua trên sông Rai-nơ (Đức).
Hình 15.5 : Sơ đồ của cảng Đuy-xbua.
Quan sát hình 15.5 ta thấy :
Giáp bờ sông là khu kho bãi, khu kho hàng, khu công nghiệp, âu tàu để các tàu vào neo đậu, sửa chữa, xuất hàng, nhập hàng một cách thuận tiện.
Khu đồng ruộng và khu dân cư đặt ở bên trên (phần thượng nguồn của sông), để đoạn sông chảy qua khu dân cư không bị nước thải, xăng dầu từ tàu, thuyền làm ô nhiễm.
Khu dân cư tránh hướng gió đưa khí độc hại từ khu công nghiệp đến, không gây nguy hại cho con người.