Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg.

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tiến cân nặng:   32,6 + 4,8 = 37,4(kg)

Đáp số: 37,4kg