Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

3. Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

Giải.

Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.