Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Có các kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.

Bài 3. Có các kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.

Trả lời : Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng và bạc