Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Bài 3. α-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lầ lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Hướng dẫn giải:

Gọi CTPT của X là CxHyOzNt

%mO = 100% - (%mC + %mH + %mN) = 35,96%

=> x : y : z : t = \(\frac{40,45}{12}:\frac{7,86}{1}:\frac{15,73}{14}:\frac{35,96}{16}\) = 3: 7: 1: 2

CTĐG của X là C3H7NO2 => CTPT: C3H7NO2

CTCT: H2N-CH(CH3)-COOH: alanin.