Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a)       7km2 ;   4ha;    8,5ha.

b)      30dm2 ;    300dm2;     515dm2

Hướng dẫn giải:

a)      7km2 = 7 000 000m2

4ha = 40 000m2

8,5 ha = 8 500 000 m2

b)      30 dm2 = 0,3 m2

300dm2 = 3m2

515dm2 = 5,15m2