Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bước sóng là gì ?

3. Bước sóng là gì ?

Giải.

Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng (điểm mà sóng đạt giá trị lớn nhất).