Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.

Bài 3. Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.

Lời giải: 

Hoạt động kinh tế của con người có tác dụng làm phá hủy đá như khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phá rừng ở đồi núi...