Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy viết các phương trình hóa học ...

3. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.                                                      B) Muối natrisunfat.

Lời giải.

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4