Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là một khối đa diện lồi?

Thế nào là một khối đa diện lồi? Tìm ví dụ trong thực tế mô tả một khối đa diện lồi, một khối đa diện không lồi.

Giải

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của (H) luôn thuộc H

Ví dụ: Hình (H1) mô tả một khối da diện lồi, hình (H2) mô tả một khối đa diện không lồi (hình 24).