Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Định luật truyền của ánh sáng:

3. Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường... và...., ánh sáng truyền đi theo...

Bài giải:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.