Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

3. Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

Trả lời.

Thế năng của điện tích điểm q tại 1 điểm trong điện trường tỉ lệ thuận với giá trị điện tích q: WtM=VM.với VM là hệ số tỉ lệ