Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy phân tích tác động của

3. Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân sư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

Trả lời:

-      Dân đông đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

-      Sản xuất lương thực theo đầu người giảm dần đến nạn đói trầm trọng.

-      Các mặt y tế, giáo dục kém phát triển trình độ dân trí thấp, bệnh tật đe dọa cuộc sống hàng trăm triệu người,…

-      Xung đột sắc tộc cướp đi sinh mạng hàng triệu người.