Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

3. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Trả lời: 

Chuyển động nhanh (chậm) dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian