Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Bài 3. Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Hướng dẫn giải:

G = f1/f2