Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Hướng dẫn giải:

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:

 $$f \approx {p \over {{p_{bh}}}}.100\% $$