Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3.Hãy ghi các hình thức sử dụng tài nguyên đã quan sát đề xuất biện pháp khắc phục vào bảng 46.3

Bài 3. Hãy ghi các hình thức sử dụng tài nguyên đã quan sát đề xuất biện pháp khắc phục vào bảng 46.3

Hình thức sử dụng tài nguyên

Theo em, hình thức sử dụng là bền vững hay không?

Đề xuất biện pháp khác phục

Tài nguyên nước:

-   Hồ nước chứa phục vụ nông nghiệp

-  Nước sinh hoạt

-   Nước thải, 

 

..

Tài nguyên rừng:

-   Rừng bảo vệ

-   Rừng trồng được phép khai thác

-   Rừng bị khai thác bừa bãi,... 

 

 

Tài nguyên biển và ven biển:

-   Đánh bắt cá theo quy mô nhỏ ven bờ

-  Đánh bắt cá theo quy mô lớn

-   Xây dựng khu bảo vệ sinh vật quý hiếm, ...

 

 

Tài nguyên đa dạng sinh học: - Bảo vệ các loài,...

...

...

Tài nguyên đất:

-   Đất trồng trọt

-   Đất xây dựng công trình

-   Đất bỏ hoang, ...

 

 

 

Trả lời

Tài nguyên nước:

-    Hồ nước chứa phục vụ nông nghiệp

-   Nước sinh hoạt

-   Nước thải; 

-

Xây dựng nhiều hồ chứa nước kết hợp với hệ thống thuỷ lợi góp phần chống hạn cho đất như hồ Thác Bà, Hoà Bình, Trị An,... và nhiều hồ nhỏ ở các địa phương,...

Tài nguyên rừng:

-   Rừng bảo vệ

-   Rừng trồng được phép khai thác

-   Rừng bị khai thác bừa bãi; ... *

 

-   Những nỗ lực bảo vệ rừng tại các địa phương. Dự án trồng 5 triệu ha rừng.

-    Thành lập các khu rừng bảo vệ như Vườn Quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo Nam Cát Tiên; Các khu dự trữ sinh quyển như rừng ngập mặn Cần Giờ, T/P Hồ Chí Minh,...

Tài nguyên biển và ven biển:

- Đánh bắt cá theo quy mô nhỏ ven bờ

-

- Phổ biến các quy định không đánh cá bằng lưới có mắt lưới quá nhỏ, không đánh bắt bằng mìn,

-   Đánh bắt cá theo qua mô lớn

-    Xây dựng khu bảo vệ sinh vật quý hiếm; ...

 

thuốc độc,.

- Thành lập các khu bảo vệ sinh vật biển: Hòn Mun, Khánh Hoà...

Tài nguyên đa dạng sinh học: - Bảo vệ các loài; ...

-

Nghiêm cấm đánh bắt động vật hoang dã đang có nguv cơ bị huý diệt, xây dựne các khu vực bảo vệ các loài đó.

Tài nguyên đất:

-   Đất trồng trọt

-  Đất xây dựng công trình

-    Đất bỏ hoang; ...*

-   Sừửdụng bền vững,...

-   Sử dụng không bền vững,...

-     Chống bỏ đất hoang, sử dụng nhiều vùng đất không hiệu quả ở các địa phương.

-   Trồng cây gây rừng bảo vệ đất trên các vùng đồi núi trọc,...*

Các bài học nên tham khảo