Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ô nhiễm môi trường đất là gì?

3. Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?

Hướng dẫn:

 Khi có một số chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn cho phép thì hệ sinh thái của đất sẽ làm mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm. 

Nguyên nhân gây ô nhiễm :

- Nguồn gốc tự nhiên : núi lửa , ngập úng, đất nhiễm mặn do triều cường.

- Nguồn gốc do con người : tác nhân hóa học , tác nhân sinh học.