Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hóa học có vai trò như thế nào

3. Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?

Hướng dẫn:

Hóa học có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người:

- Sản suất các loại tơ như:

 + Tơ tự nhiên

 + Tơ nhân tạo được sản suất từ các polime tự nhiên: tơ visco , tơ axetat,.

 + Tơ tổng hợp được sản suất từ các polime không có sẵn trong tự nhiên do con người tổng hợp bằng phương pháp hóa học như tơ nilon, tơ capron.

- Đối với sức khỏe con người:

  + Nghành hóa học đã nghiên cứu sản suất ra nhiều loại thuốc chữa bệnh cứu sống rất nhiều người,.

 + Hóa học đã góp phần nghiên cứu và phát triển nhiều loại vắc- xin.

 +Về thuốc bổ dướng: các loại vitamin.