Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. Trong số các tia

3. Trong số các tia α, β-, β+, ɣ, tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

Trả lời:

Tia ɣ đâm xuyên mạnh nhất

Tia α đâm xuyên yếu nhất