Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất rắn vô định hình là gì?

Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Hướng dẫn giải:

  là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

 

Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.