Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

3. Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

Hướng dẫn:

Vật liệu có nguồn gốc vô cơ: nghành sản suất hóa học vô cơ tạo ra nhiều vật kiệu sử dụng cho công nghiệp và đời sống:

-Luyện kim đen ,luyện kim màu

- Công nghiệp siliccat sản suất ra gạch, xi măng,..

- Công nghiệp hóa chất, sản suất ra các hóa chất cơ bản HCl,H2SO4, . làm nghành sản suất phân bón , thuốc trừ sâu.

Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ: Vật liệu hữu cơ được sản suất bằng con đường háo học.

VD: Sơn tổng hợp , nhựa PVC,..

Vật liệu mới:

Vật liệu nano

- Vật liệu quang điện có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao dùng trong sinh học , y tế,...

- Vật liệu compoxit có tính bền,...