Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Bài giải:

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x \(\frac{3}{5}\) = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 ( m2)

6000 m2 gấp 100 m2 số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.