Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

3. Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

A. Tia lửa điện.

B. Hồ quang.

C. Bóng đèn ống.

D. Bóng đền pin.

Hướng dẫn.

Đáp án: C.