Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách ...

3. Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Hướng dẫn.

Có thể tách theo sơ đồ sau: