Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho 32 gam hỗn hợp gồm...

3. Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A.60 gam.

B. 80 gam.

C. 85 gam.

D. 90 gam.

Hướng dẫn giải.

Đáp án B.

Ta có sơ đồ phản ứng :

MgO + Fe2O3 + CuO + H2SO4 -> MgSO­4 + Fe2 (SO4)3 + CuSO4  + H2O.

Từ sơ đồ trên ta thấy : nO (của oxit) = \(n_{SO_{4}^{2-}}\) (của muối) = 0,6 mol.

=> mO = 16.0,6 = 9,6 (gam) ; mkim loại = 32 – 9,6 = 22,4 (gam).

mmuối  = mkim loại + \(m_{SO_{4}^{2-}}\) = 22,4 + 96.0,6 = 80 (gam).