Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định luật Sác-lơ.

3. Phát biểu định luật Sác-lơ.

Bài giải:

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.