Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy lập bảng trình bày về một số

3. Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

 

 

 

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt

 

 

 

Suy giảm đa dạng sinh vật.

 

 

 

Trả lời:

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

 

- Hoạt động công nghiệp và sinh hoạt thải CO2 vào khí quyển


Gây hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ Trái Đất tăng lên.

- Mưa axít.

Hạn chế thải khí CO2vào khí quyển.

- Trồng rừng và bảo vệ rừng.


Ô nhiễm nguồn nước ngọt

- Đưa chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa được xử lí vào sông, hồ, biển và đại dương.

Ô nhiễm nguồn nước ngọt gây thiếu nước sạch.

- Ô nhiễm môi trường biển.


Xử lí chất thải trước khi đổ trực tiếp vào môi trường nước.

- Hạn chế lượng chất thải vào môi trường nước.

- Bảo vệ sinh vật biển.


Suy giảm đa dạng sinh vật.

Con người khai thác thiên nhiên quá mức


Mất đi nhiều loài sinh vật, gen di truyền, nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nguyên liệu cho các ngành sản xuất


Bảo vệ và mở rộng diện tích rừng.

- Bảo vệ và gia tăng số lượng các loài sinh vật quý hiếm.

- Khai thác hợp lí, nghiêm cấm chặt phá rừng và săn bắn động vật quý hiếm.