Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?

3. Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?

Hướng dẫn:

Suất điện động tự cảm etc = - L \(\frac{\Delta i}{\Delta t}\).

Từ đây ta thấy nó tỉ lệ với độ tự cảm của mạch và tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện \(\frac{\Delta i}{\Delta t}\) trong mạch.