Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

3. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Bài giải:

 - Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

  - Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.