Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất...

3. Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2  có thấy kết tủa màu trắng (không tan trong axit mạnh). Loại quặng đó là

A.xiđêrit 

B. hematit.

C. manhetit .

D. pirit sắt.

Hướng dẫn.

Đáp án D.