Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Cho 0 < α < . Xác định dấu của các giá trị lượng giác < π/2.

Bài 3. Cho 0 < α < \( \frac{\prod }{2}\). Xác định dấu của các giá trị lượng giác

a) sin(α - π);                 b) cos(\( \frac{3\prod }{2}\) - α)

c) tan(α + π);                d) cot(α + \( \frac{\prod }{2}\))

Hướng dẫn giải:

Với 0 < α < \( \frac{\prod }{2}\):

a) sin(α - π) < 0;              b) cos(\( \frac{3\prod }{2}\) - α) < 0;

c) tan(α + π) > 0;             d) cot(α + \( \frac{\prod }{2}\)) < 0