Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút.

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

Bài giải:

15,75km = 15750m; 1 giờ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe ngựa là: 15750 : 105 = 150 (m/phút)

Đáp số: 150m/phút.