Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ.

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Bài giải:

15 phút = 0,25 giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:8 x 0,25 = 2 (km).

Đáp số: 2km.